Likwidacja ulgi dla klasy średniej, obniżka PIT do 12% – zmiany w Polskim Ładzie

Kolejne zmiany podatkowe są coraz bliższe realizacji. Zakończyły się konsultacje dotyczące m.in. obniżki PIT z 17 do 12%, a Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który następnie został skierowany do prac legislacyjnych. Zgodnie z jego zapisami obniżka podatku ma zostać wprowadzona od 1 lipca 2022 r. To jednak nie koniec planowanych zmian. Sprawdź, co jeszcze czeka nas w drugiej połowie roku.

Polski Ład do poprawy

Okazało się, że wprowadzona 1 stycznia 2022 r. reforma polskiego systemu podatkowego wymaga kolejnych poprawek. Jej najważniejsze założenia obejmowały m.in. podniesienie progu podatkowego do 120 000 zł, wyższą kwotę wolną od podatku, brak możliwości odliczania części składki zdrowotnej czy obniżenie stawek ryczałtu dla wybranych zawodów.

Część z zaproponowanych podatnikom rozwiązań spotkało się z niezadowoleniem m.in. przedsiębiorców, którzy podkreślali, że są one dla nich niekorzystne. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie poprawek w Polskim Ładzie.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że krytyka, z jaką spotkała się ulga dla klasy średniej, była słuszna. Ulga ta umożliwiała odliczenie od dochodu kwoty zależnej od wysokości przychodów. Miał to być ukłon w stronę tych podatników, którzy stracili na wprowadzonej z początkiem roku reformie finansowej. Mogły z niej skorzystać osoby, których miesięczna pensja mieściła się w przedziale od 5 701 do 11 141 zł. 

Ulga dla klasy średniej wzbudziła jednak sporo kontrowersji. Eksperci podkreślali, że komplikuje ona system podatkowy. Najnowszy projekt Rady Ministrów przewiduje jej likwidację.

Obniżka podatku dochodowego o 5 pkt. proc.

Obniżka PIT z 17 do 12% obejmie wszystkich podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej. Jak wynika z rządowych wyliczeń, na wprowadzanych zmianach ma skorzystać ponad 10 mln osób. Będą to zarówno pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, jak i niektórzy przedsiębiorcy. Obniżka PIT będzie dotyczyła dochodów uzyskiwanych w pierwszym progu podatkowym.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców

Polski Ład, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., zlikwidował możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku. Decyzja ta spotkała się z licznymi protestami przedsiębiorców. Zgodnie z najnowszym projektem ustawy wprowadzającej poprawki do reformy systemu podatkowego, niektóre firmy znów będą mogły skorzystać z tego odliczenia.

O ile obniżka PIT dotyczy tylko podatników na skali podatkowej, o tyle z możliwości odliczenia składki zdrowotnej będą mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Według szacunków, z możliwości tej skorzysta 1,4 mln podatników.

Zasady odliczania składki zdrowotnej będą różne, w zależności od sposobu opodatkowania prowadzonej działalności.

  • Podatnicy na podatku liniowym będą mogli odliczyć maksymalnie 8,7 tys. zł.
  • W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwe będzie odliczenie 50% opłaconych składek.
  • Przedsiębiorcy na karcie podatkowej zyskają możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do prac legislacyjnych w Sejmie 22 kwietnia 2022 r.


Pobierz bezpłatny magazyn dla przedsiębiorców

Zapisz się do naszego newslettera, by pobrać najnowsze wydanie magazynu Advisa. W środku znajdziesz artykuły ekspertów dotyczące gospodarki, przedsiębiorczości, efektywnej komunikacji w projektach oraz marketingu w Internecie.